betingelser

Priser

Basispris er oppgitt i forbindelse med hvert arrangement. Dette inkluderer opphold og all mat og drikke (eks. alkoholholdige drikker). Det blir også tilrettelagt for fellestur hver dag, og i noen grad også andre aktiviteter.

Samlingene er i utgangspunktet sosiale fjelltreff hvor deltakerne står fritt til å gå de turene de ønsker. Arrangør stiller lokaler, organisere det praktiske og ordner innkjøp av mat og oppsett av meny. I tillegg legger arrangør opp til en fellestur pr. dag. Dette er beskrevet nærmere i omtalen av de enkelte turene.
 
 

Tillegg

– Sengetøy m.m.

I utgangspunktet er sengene uoppredd med dyne og pute, og man tar med eget sengetøy. Dersom man ønsker det kan vi tilby oppredd seng og håndkle mot et tillegg. Dette bestilles i forkant i påmeldingsskjemaet eller pr e-post.

– Enerom

Enerom kan enkelte ganger være mulig å få mot et tillegg. Ta i så fall kontakt.

Betaling

Ved påmelding betales depostitum. Restbetaling forfaller i sin helhet én måned før arrangementene, eller ved påmelding dersom påmelding skjer senere enn dette. Betalingen refunderes i sin helhet dersom vi må avlyse arrangementet. For øvrig refunderes det ikke med mindre noen andre trer inn og overtar plassen. Eventuelle tilvalg betales ved ankomst.

Generelle vilkår

Samlingene er i utgangspunktet sosiale fjelltreff hvor deltakerne står fritt til å gå de turene de ønsker. Arrangør stiller lokaler, organisere det praktiske og ordner innkjøp av mat og oppsett av meny. I tillegg legger arrangør opp til en fellestur pr. dag. Men deltakerne kan velge å bruke dagene på annet vis om de foretrekker det.
 
På tur fungerer gruppene som en privat turgjeng, men i praksis hjelper og støtter man hverandre slik at alle får en så god turopplevelse som mulig. Rent formelt er deltakerne ansvarlig for seg selv, og det forutsettes at deltakerne har tilstrekkelige evner og fysikk til å gjennomføre turene på en trygg måte, og å kjenne sine begrensninger.
 

Arrangøren legger til rette for at all aktivitet skal foregå trygt og forsvarlig. All ferdsel i naturen er likevel forbundet med en viss risiko. Deltakelse på den aktuelle turen eller aktiviteten skjer derfor på deltakerens eget ansvar.

Arrangøren påtar seg ikke ansvar for deltakernes handlinger og unnlatelser på den aktuelle turen eller aktiviteten, og har dermed heller ikke ansvaret for tap eller skade som oppstår.

Siden deltakelsen skjer på deltakerens eget ansvar, bør deltakeren ha reise- og ulykkesforsikring hos et forsikringsselskap.

 
 
Deltakerne må være over 18 år. Vi tillater dessverre ikke husdyr på våre samlinger.

Velkommen til supetrivelige, sosiale fjellsamlinger i fantastisk vakre Vang og Jotunheimen